Dokumenti un saites

Veidlapas

Fiziskas personas pieteikums gāzapgādei

Pieteikums atļautās slodzes samazināšanai/palielināšanai gazificētā objektā

Pieteikums esošā gāzes aparāta vai iekārtas nomaiņai/pārvietošanai lietotājiem līdz 16m3/h

Pieteikums gāzapgādes pārtraukšanai ārējos tīklos

Pieteikums gāzapgādes pārtraukšanai ārējos tīklos

Iesniegums par gāzesvada pievada daļas un/vai iekārtas nodošanu AS “Gaso” īpašumā

Iesniegums par gāzesvada pievada daļas un/vai iekārtas nodošanu AS “Gaso” īpašumā

 

Komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksācijas akts

Pieteikums dabasgāzes piegādes pārtraukšanai iekšējo gāzesvadu sistēmā

Iesniegums par Sezonālā tarifa piemērošanu

Iesniegums par pieteiktās slodzes pielietošanu

 

Metodikas un kārtības

Akciju sabiedrības “Gaso” metodika kopējo pieslēguma izmaksu noteikšanai dabasgāzes lietotāju gāzapgādes sistēmu pievienošanai pie dabasgāzes sadales vadiem un atļautās slodzes palielināšanai

Sadales sistēmas pakalpojumu tarifu pielietošanas kārtība

Dabasgāzes lietotāja atļautās maksimālās slodzes samazināšanas kārtība

Sistēmas pakalpojumu izmantošanas kārtība

Akciju sabiedrības "Gaso" kārtība vienkāršotai gāzes aparātu vai iekārtu nomaiņai/ pārvietošanai

Ārējās saites

TOPOGRĀFIJAS UZŅĒMUMI - Latvijas mērnieku biedrības sertificēto personu reģistrs

LATVIJAS SILTUMA, GĀZES UN ŪDENS TEHNOLOĢIJAS INŽENIERU SAVIENĪBA