Pēdējās garantētās piegādes pakalpojums

Pēdējās garantētās piegādes pakalpojums (atbilstoši MK noteikumiem Nr.78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi”) ir dabasgāzes pagaidu piegāde ne ilgāk kā 6 mēnešus:

  • lietotājam, ja tam ir spēkā esošs dabasgāzes tirdzniecības līgums ar tirgotāju, kurš izbeidzis dabasgāzes tirdzniecību,
  • gazificētā objekta īpašniekam, ja dabasgāze gazificētajā objektā tiek lietota bez spēkā esoša dabasgāzes tirdzniecības līguma un lietotājs vai gazificētā objekta īpašnieks nav nodrošinājis iespēju GASO pārtraukt dabasgāzes padevi gazificētajā objektā.
Pēdējās garantētās piegādes pakalpojumu nodrošina
Mājsaimniecības lietotājiem Komerclietotājiem
AS "Latvijas Gāze" GASO izvēlēts dabasgāzes tirgotājs *
SIA “Enefit”
Pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma cenu un norēķinu kārtību pakalpojuma nodrošinātāji publicē savās interneta vietnēs:
AS "Latvijas Gāze" SIA "Enefit"
AS "Latvijas Gāze"
Reģ. Nr. 40003000642
Adrese: Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009
www.lg.lv
e-pasts: [email protected]
tālrunis: 67869866

SIA “Enefit”
Reģ. Nr. 40003824046
Adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013
www.enefit.lv
e-pasts: [email protected]
tālrunis: 60000056

  * - atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi" 65.1.apakšpunktam

 

Atceries - tiklīdz dabasgāzi objektā saņem pēdējās garantētās piegādes ietvaros – nekavējoties noslēdz dabasgāzes tirdzniecības līgumu ar kādu no tirgotājiem vai nodrošini GASO speciālistiem piekļuvi objektā gāzes padeves atslēgšanai.