GASO priekšlikumi LVS 417 izmaiņām

2022. gada nogalē GASO izstrādāja priekšlikumus LVS 417 “Dabasgāzes ārējo gāzesvadu sistēmas līdz 1,6 MPa (16 bar) projektēšana” izmaiņām. Izmaiņu projekts paredz:

  • Mainīt LVS 417 nosaukumu uz “Dabasgāzes sistēmas līdz 1,6 MPa (16 bar) projektēšana”, standartu papildinot ar prasībām iekšējo gāzesvadu sistēmas projektēšanai, iekļaujot tajā galvenās Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 336 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 241-15 "Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma"” prasības;
  • Mainīt nosacījumus telpām, kurās atļauta dabasgāzes iekārtu uzstādīšana, t. sk. minimālo logu laukumu;
  • Aktualizēt un papildināt pieļaujamos kombinēto mājas ievadu (KMI) risinājumus;
  • Mainīt minimālos pieļaujamos attālumus no noslēgierīcēm, kuru izvietošana paredzēta uz ēkas fasādes, līdz ēkas logiem un durvīm;
  • Citas būtiskas izmaiņas ārējo un iekšējo dabasgāzes gāzesvadu projektēšanai.

Izmaiņu projekts iesniegts izskatīšanai Standartizācijas tehniskajā komitejā.

Atpakaļ