Izmaiņas LVS 420

2021. gada 20. maijā stājās spēkā izmaiņas LVS 420 “Gāzes iekārtas. Gāzes aparātu uzstādīšanas noteikumi”.
Galvenās izmaiņas minētajā standartā:

  • Aktualizētas prasības gāzes iekārtu uzstādīšanai;
  • Noteiktas prasības autotransporta līdzekļu dabasgāzes uzpildes ierīču uzstādīšanai;
  • Noteiktas prasības sertificēto speciālistu, kuri nodarbojas ar gāzes aparātu pievienošanu, palaišanu ekspluatācijā, tehnisko apkopi un remontu, apmācībām un zināšanu pārbaudei.
Atpakaļ