Sekmīgi noslēgušās mācības par enerģētiskās krīzes iestāšanos Latvijā

Enerģētiskās krīzes normatīvo regulējumu ir jāuzlabo atbilstoši aktuālajai situācijai, pēc aizvadītajā nedēļā veiktajām mācībām, kurās tika izspēlēta enerģētiskās krīzes iestāšanās Latvijā, secina mācību dalībnieki. Mācības organizēja AS “Gaso” kopā ar Ekonomikas ministriju un AS “Conexus Baltic Grid”.

Mācību gaitā notika simulācija situācijai, ja valstī izsludināta enerģētiskā krīze, lai notestētu, kā notiks informācijas apmaiņa starp krīzes vadībā iesaistītajām pusēm un kā tehniski varētu ierobežot dabasgāzes padevi lielākajiem patērētājiem iespējamā krīzes situācijā.

“Mācības izdevās vēl labāk, nekā plānots. Piemēram, svarīgākajā mācību fāzē, kad tika izsludināta enerģētiskā krīze valstī, šo informāciju no Krīzes centra saņēmām plkst. 13. Mēs spējām paveikt to, ka jau līdz plkst. 17 tajā dienā saņēmām apstiprinājumu no visiem 1500 lietotājiem, ka viņi ir saņēmuši mūsu izsūtīto brīdinājumu ar norādījumu samazināt dabasgāzes ikdienas patēriņu līdz noteiktajam apjomam. 900 lietotāji saņemto saiti apstiprināja e-pastā vai īsziņā, savukārt 600 lietotājus operatīvi apzvanīja “Gaso”  kontaktu centra speciālisti,” pirmajos praktiskajos secinājumos un iespaidos pēc mācībām dalās AS “Gaso” valdes priekšsēdētāja Ilze Pētersone-Godmane.

“Kaut arī mums izdevās četru stundu laikā sakontaktēt 1500 lietotājus, iespējama grupu sastāva pārskatīšana, revidēšana ir viens no mājas darbiem, kas būtu jāpaveic pēc mācībām. Piemēram, identificējām uzņēmumus, kas ir vienā vai otrā grupā, bet kuru patēriņš ir niecīgs vai arī tāda vispār nav. Līdz ar to šie lietotāji kopējo patēriņu faktiski neietekmē. Gan mēs, gan citi mācību dalībnieki saņēma dažādus signālus no uzņēmumiem – ir tādi ražotāji, kuriem nebija problēmu gāzes patēriņu samazināt, savukārt citiem ražošanas tehnoloģiskie procesi būtu apdraudēti. Jo mazāks būs lietotāju skaits, ar kuriem jāstrādā mums, jo operatīvāk varēsim paveikt savus pienākumus X stundā, ja tāda pienāks,” skaidro I. Pētersone-Godmane.

“Mācību gaitā 36 lietotājiem nosacīti atslēdzām gāzi – proti, mēs paši izvēlējāmies vien dažus objektus, kuri pēc scenārija bija pārkāpuši noteiktus patēriņa ierobežojumus, bet tie bija katrā no apkalpes reģioniem visā Latvijā, un, saņemot attiecīgās atļaujas, devāmies tos atslēgt. Izspēlējot šādu scenāriju, viss nostrādāja, bet jāatceras,  ka atbilstoši spēkā esošajām regulējumam X stundā šādu objektu var būt krietni vairāk par 36, kas var apdraudēt operativitāti mūsu pusē,” piebilst AS “Gaso” valdes priekšsēdētāja.

Viens no mācību mērķiem bija izvērtēt spēkā esošo normatīvo regulējumu – Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumus Nr. 312 “Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā” un “Latvijas Ārkārtas rīcības plānu dabasgāzei”. Ņemot vērā aktuālo situāciju, mācību dalībnieku sākotnējie secinājumi liecina, ka abos dokumentus būs nepieciešams veikt izmaiņas.

 

Sperot nākamos soļus normatīvā regulējuma uzlabošanai, Ekonomikas ministrija rīko tikšanās ar iesaistīto nozaru uzņēmumiem, lai detalizēti apspriestu enerģētiskās krīzes simulācijā gūtās mācības un konkrētus priekšlikumus normatīvā regulējuma korekcijām. Vienlaikus, 28. jūlijā, Ekonomikas ministrija organizēs klātienes diskusiju ar mācību organizatoriem un stratēģiskajiem energouzņēmumiem, lai pārrunātu to secinājumus un priekšlikumus potenciālās enerģētiskās krīzes situācijas vadīšanas un novēršanas procesa uzlabošanai.

 

 

Atpakaļ