Publiskā apspriešana par AS “Gaso” dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma diferencēto tarifu struktūras izmaiņām ar 2024.gada 1.janvāri

Akciju sabiedrība “Gaso” uzsāk publisko apspriešanu par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma diferencēto tarifu struktūras plānotajām izmaiņām (turpmāk – Tarifu struktūras izmaiņas).

Akciju sabiedrība “Gaso” saskaņā ar Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas 37. punktā noteikto ir pārskatījusi diferencēto tarifu struktūru starp tarifu periodiem. Galvenokārt, tarifu struktūras izmaiņas saistītas ar ievērojamu lietotājiem nodotā dabasgāzes daudzuma samazinājumu starp tarifu grupām, kā arī, lai sabalansētu tarifu attiecību starp tarifu grupām.

Ar plānotajām diferencēto tarifu struktūras izmaiņām var iepazīties dokumentā "Akciju sabiedrības “Gaso” dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma diferencēto tarifu struktūras izmaiņas ar 2024. gada 1. janvāri". Ieinteresēto pušu priekšlikumus un komentārus par Tarifu struktūras izmaiņām lūdzam iesniegt līdz 2023. gada 17. jūlijam, nosūtot tos (elektroniski) uz e-pasta adresi [email protected].

Plānots, ka izmaiņas diferencēto tarifu struktūrā stāsies spēkā ar 2024. gada 1. janvāri.

Atpakaļ