Par avārijas koku ciršanu Jelgavā

No 5. līdz 16. decembrim Jelgavā, Māras ielā 10, Meiju ceļā 30, Lidotāju ielā 2 un Katoļu ielā 1, notiks avārijas koku ciršanas darbi. Kopumā tiks nozāģēti seši koki.

Veicot sadales gāzesvadu tehnisko uzraudzību ar speciālu aparatūru Māras ielā, Meiju ceļā, Lidotāju ielā un Katoļu ielā, Jelgavā, akciju sabiedrības “Gaso” (turpmāk – GASO) speciālisti konstatēja vairākas pazemes gāzesvadu aizsargpārklājuma bojājumu vietas. Bojājumu vietas atrodas zem koku saknēm, kas aug gāzesvadu aizsargjoslā. Koki atrodas daudzdzīvokļu namu pagalmos un šos pagalmus izdaiļo, bet drošība paliek pirmajā vietā. Lai nenotiktu gāzes avārija, koki, kuriem saknes sāk ieaugt gāzesvados, ir jānozāģē. Atvainojamies māju iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām.

Koku vai krūmu sakņu sistēma, kas ar laiku apaug apkārt pazemes gāzesvadiem, ir gana liela problēma, radot neatgriezeniskus tērauda gāzesvadu un to izolācijas aizsargpārklājuma bojājumus. Šādu bojājumu rezultātā var rasties situācija, kad ir jāveic neatliekami avārijas remontdarbi, t. i., ārējā izolācijas pārklājuma nomaiņa vai pat gāzesvada posma nomaiņa. GASO, veicot sadales gāzesvadu trašu tehnisko uzraudzību, seko līdzi tam, lai šāda rakstura avārijas nenotiktu.

Atsevišķa atļauja koku ciršanai no pašvaldības nav nepieciešama. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 61. panta 7. daļu “aizsargjoslas gar autoceļiem un dzelzceļiem, ap gāzesvadiem, gāzes apgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm, ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem uztur ugunsdrošā stāvoklī. Uzturēšanas kārtību nosaka šo aizsargjoslu noteikšanas metodikā.”

 

Atpakaļ