GASO mācībās izspēlēs enerģētiskās krīzes iestāšanos Latvijā

AS “Gaso” kopā ar Ekonomikas ministriju un AS “Conexus Baltic Grid” organizē mācības enerģētiskās krīzes pārvarēšanā, kurās tiks iesaistīti arī dabasgāzes lietotāji – juridiskās personas. Mācību gaitā notiks simulācija situācijai, ja valstī izsludināta enerģētiskā krīze.

Mācībās tiks izspēlēta situācija, kā notiks informācijas apmaiņa starp krīzes vadībā iesaistītajām pusēm un kā tehniski varētu tikt ierobežota dabasgāzes padeve lielākajiem patērētājiem iespējamā krīzes situācijā.

“Ņemot vērā šī brīža ģeopolitisko situāciju, mums ir jābūt ne vien teorētiski, bet arī praktiski gataviem pilnīgi visiem scenārijiem, kas saistīta ar dabasgāzes piegādi mūsu lietotājiem. Tāpēc mācībās tiks izspēlēta situācija ar iespējamo dabasgāzes piegādes pārtraukumu. Tas ietvers ne tikai dabasgāzes piegādes drošības riskus, bet arī to ietekmi uz energoapgādes uzņēmumiem, mājsaimniecībām un saistītajiem lietotājiem, pārtikas produktu ražotājiem, rūpniecības un citiem uzņēmumiem,” norāda ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

“Šis ir īstais brīdis, kad praksē jāizspēlē scenārijs – kas notiks, ja valstī būs ierobežotas dabasgāzes piegādes un visiem gāzes nepietiks. Iedzīvotāji enerģētiskās krīzes gadījumā ir aizsargāto lietotāju lokā, savukārt rūpniecības, energoapgādes uzņēmumiem, pārtikas ražotājiem un lauksaimniekiem jārēķinās, ka viņiem gāzes piegādes var tikt ierobežotas,” uzsver AS “Gaso” valdes priekšsēdētāja Ilze Pētersone-Godmane.

“Neskatoties uz to, ka pašlaik tiek darīts viss iespējamais, lai veiksmīgi sagatavotos nākamajai apkures sezonai, ir laicīgi jāgatavojas arī krīzes vadības scenārijiem dabasgāzes apgādes jomā, īpaši vēršot uzmanību uz to, kā notiek informācijas apmaiņa starp iesaistītajām pusēm. Papildus vēlos uzsvērt, ka šobrīd galvenais uzdevums ir krīzes pārvaldības sistēmas uzlabojumi, lai tā spētu nodrošināt to, ka pakalpojumu saņem visi tie tirgus dalībnieki, kuri jau laicīgi dabasgāzi ir iegādājušies,” uzsver  AS “Conexus Baltic Grid” valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss.

Mācību norises laikā uzņēmumi no AS “Gaso” saņems uz e-pastu paziņojumu ar lūgumu samazināt dabasgāzes ikdienišķo patēriņu līdz noteiktajam apjomam. “Vēlos brīdināt un nomierināt dabasgāzes lietotājus – šie e-pasta paziņojumi būs tikai mācību simulācija krīzes situācijai, tāpēc reālais dabasgāzes patēriņa samazinājums gazificētajā objektā pašlaik nebūs jāveic. Vajadzēs tikai apliecināt paziņojuma saņemšanas faktu. Tiesa, ražotājiem jārēķinās, ka reālas krīzes situācijā normatīvajos aktos noteiktais pienākums samazināt dabasgāzes patēriņu gan būs jāpilda,” skaidro I. Pētersone-Godmane.

Viņa piebilst, ka daudzi uzņēmumi, iespējams, nezina, ka atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.312 “Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā” enerģētiskās krīzes situācijā uzņēmumi ir sadalīti pa dažādām prioritāšu grupām.

Enerģētiskās krīzes mācības notiks no 4. līdz 8. jūlijam. Pēc mācībām paredzēta mācību dalībnieku diskusija, lai pārrunātu visu iesaistīto pušu gatavību operatīvi pieņemt lēmumus, apmainīties ar informāciju un īstenot normatīvos noteiktos pasākumus. Papildus mērķis mācībām ir izvērtēt spēkā esošo regulējumu – “Latvijas Ārkārtas rīcības plāns dabasgāzei”, Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.312 “Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā”. Diskusijā pēc mācību noslēguma paredzēts apspriest arī iespējamos uzlabojumus, kas veicami normatīvajos aktos.

Atpakaļ