Aicinām klientus būt atbildīgiem!

AKCIJU SABIEDRĪBAS “GASO” KLIENTU UN APMEKLĒTĀJU IEVĒRĪBAI!

AICINĀM BŪT ATBILDĪGIEM UN IEVĒROT VALSTĪ NOTEIKTĀS EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PRASĪBAS UN REKOMENDĀCIJAS, LAI TĀDĒJĀDI KOPĪGI IEROBEŽOTU COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBU.

GASO pakalpojumus sniedz epidemioloģiski nedrošā vidē (telpā vai teritorijā netiek pārbaudīts, vai personai ir Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts). Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, GASO pakalpojumu sniegšanas nosacījumi var tikt pārskatīti.

Klientu un apmeklētāju apkalpošana GASO notiek attālināti.

Pakalpojums tiek sniegts klātienē pie klienta pie šādiem nosacījumiem:

  • persona nav inficēta ar Covid-19;
  • personai nav jāievēro izolācijas prasības;
  • personai nav elpceļu saslimšanas pazīmju;
  • pēc iespējas ievēro divu metru distanci;
  • ja klienta telpās - GASO darbinieks lieto medicīnisko sejas masku vai FFP2 respiratoru un citus individuālos aizsardzības līdzekļus.

PIRMS PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS AICINĀM INFORMĒT, JA UZ JUMS ATTIECAS KĀDS NO AUGSTĀKMINĒTAJIEM IEROBEŽOJUMIEM PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAI KLĀTIENĒ.

IZVĒLOTIES SAŅEMT PAKALPOJUMU KLĀTIENĒ, PERSONA KLUSĒJOT APLIECINA, KA UZ TO NEATTIECAS AUGSTĀKNORĀDĪTIE IEROBEŽOJUMI.

Atpakaļ