GASO tehniskā politika gāzesvadu pievadu būvniecībā

Lai veicinātu jaunu lietotāju pieslēgšanos dabasgāzes sadales sistēmai, samazinātu būvniecības izmaksas un lai uz lietotāju netiktu attiecināti būvniecības nozares regulējuma uzliktie pienākumi atbildēt par pazemes gāzesvada ekspluatāciju ielas sarkano līniju robežās, GASO ir izstrādātas izmaiņas pievadu piederības robežas noteikšanas kārtībā.

 

Ieteicamie risinājumi

Lietotājiem ir iespēja nodot GASO īpašumā izbūvēto pievadu daļu un iekārtu (MR, MS vai PSK).

 

Atpakaļ