Meklēšana

Meklēšanas rezultāti:

...ebūs iespējama bez tehniskā risinājuma maiņas, GASO par to informēs un nepieciešamības gadījumā izsniegs tehniskos noteikumus vai nosacījumus. Tālākās darbības notiek atbilstoši procesam "Mainot esošās sistēmas tehnisko risinājumu" Ja GASO objektā veiks darbus, par to tiks izrakstīts rēķins. Slodzes samazināšanas pakalpojuma cena Tevis izvēlēts sertificēts speciālists varēs veikt nepieciešamos darbus atbilstoši sertificēta speciālista izstrādātam un GASO saskaņotam projektam vai tehniskajai shēmai. Pēc sistēmas izbūves objektā un GASO atzinuma saņemšanas tiks sagatavots ak...
Ērtākai informācijas apmaiņai starp dabasgāzes tirgotāju un Sadales sistēmas operatoru (GASO), GASO ir izveidojis Gāzes tirgotāju atbalsta (GTA) sistēmu. Saskaņā ar GTA sistēmas lietošanas noteikumu projektu (Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu starp akciju sabiedrības “Gaso” Sadales sis...
Energoefektivitāte kā domāšanas veids Pētījumi un pieredze rāda, ka var sasniegt enerģijas ietaupījumu līdz pat 20%, mainot tikai ikdienas enerģijas lietošanas paradumus. Ikviens patērētāja pieņemtais lēmums ietekmē apkārtējo vidi. Jo lielāks cilvēku skaits ievēros šos mazos ieteikumus, kā ietaup...
Tarifa izmaiņas galvenokārt ir saistītas ar ievērojamu dabasgāzes cenas pieaugumu un būtisku lietotājiem nodotā dabasgāzes daudzuma kritumu, kas ievērojami ietekmēja akciju sabiedrības “Gaso” darbības rezultātus. Tā rezultātā nepieciešams koriģēt sadales sistēmas pakalpojuma tarifus....
Ar 2023. gada 1. janvāri stājās spēkā koriģētie dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifi. Mājsaimniecības lietotājiem (ar atļauto slodzi līdz 6m3/h) fiksētā maksa pieaug līdz 3,30 EUR mēnesī (bez PVN). Pārējiem lietotājiem, kuru atļautā slodze ir virs 6m3/h, fiksētās maksas pieaugums ir +22%. ...
2023. gada 1. janvārī stājās spēkā koriģētie dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifi. Saskaņā ar regulatora apstiprinātajā sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā noteiktajiem nosacījumiem tarifs var tikt koriģēts, ja tiek konstatēti tarifu aprēķināšanas metodikā minētie ap...
Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifi ir viena no komponentēm, kas veido lietotāja gala maksājumu par dabasgāzi. Neatņemamas rēķina sastāvdaļas ir arī pārvades tarifs un dabasgāzes cena, kuras svārstības atkarīgas no dažādiem ārējiem faktoriem. Kopš 2021. gada otrās puses dabasgāzes cena bi...
Dabasgāzes tirgotāja maiņai lietotāja galvenais uzdevums ir sazināties ar izvēlēto jauno tirgotāju un noslēgt ar to dabasgāzes tirdzniecības līgumu. Plašāka informācija par tirgotāja maiņu ...
Mainoties īpašuma/lietošanas tiesībām gazificētā objektā, lai izvairītos no liekiem pārpratumiem un neparedzētiem izdevumiem, būtiski ir īstenot sadaļā "Lietotāja maiņa objektā" aprakstītos pasākumus norādītajā secībā. Plašāka informācija par lietotāja maiņu objektā ...
Nepieciešamā dabasgāzes atļautā maksimālā slodze ir atkarīga no tā, kādām un cik jaudīgām dabasgāzes iekārtām (piemēram, gāzes plīts, gāzes ūdens sildītājs vai gāzes apkures katls) savā īpašumā lietosiet dabasgāzi. Iekārtu maksimālo slodzi var atrast iekārtu pasēs. Vairāk informācijas par pieslēguma...
Slodzes samazināšanas iespējas, ir atkarīgas no tā, kāda ir atļautā maksimālā slodze objektā un kādām (cik jaudīgām) dabasgāzes iekārtām dabasgāze objektā tiek lietota. Ja uzstādīto iekārtu kopējā maksimālā slodze ir mazāka nekā objekta atļautā maksimālā slodze, to ir iespējams samazināt. Fiksētā ...
Gazificētajos objektos atbildība starp Lietotāju un GASO tiek noteikta gāzes tīklu piederības robežaktā. Ja šāda akta nav, tad par piederības robežu tiek noteikta vieta uzreiz aiz ievada noslēgierīces....
Tehniskos noteikumus var pieprasīt viens no īpašniekiem, bet, izstrādājot projektu, to vajadzēs saskaņot normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašumam piemērojams Enerģētikas likuma 19. panta sestā daļa un Dzīvokļa īpašuma likuma III nodaļa “Dzīvokļu īpašnieku...
Enerģijas kooperatīvi ir iedzīvotāju apvienības, kas pašas ražo elektrību, nevis iepērk to brīvajā tirgū. Tās daudzās Eiropas valstīs ir pazīstamas jau vairākus desmitus gadu, tomēr 2022. gada pirmajā pusē Beļģijā enerģijas kooperatīviem pienācis vēl neredzēts popularitātes pieauguma laiks. Rēķina s...
Vairāk nekā 16 tūkstoši klientu izmantojuši informatīvo dabasgāzes sadales tarifu salīdzināšanas kalkulatoru mājsaimniecībām un juridiskajiem klientiem, ko klientu ērtībām izstrādājis dabasgāzes sadales operators AS “Gaso”. Kā vēstīts, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apst...
...caron;iem patērētājiem gala rēķinā pieaugums būs. Tarifu projektā paredzēts, ka mainīgā sadales maksājuma daļa samazināsies, taču tiks ieviesta fiksētā maksa – 1,77 eiro mēnesī. Līdz ar to patērētājiem, kas tērē līdz 1100 kubikmetriem mēnesī, atkarībā no patēriņa, rēķins pieaugs no 1,77 eiro līdz nullei. Savukārt tiem, kas gāzi tērē vairāk, ne tikai ēdiena gatavošanai, bet arī apkurei, siltā ūdens sildīšanai, vienā brīdī tarifa mainīgās daļas samazināšana kompensēs fiksētās maksas ieviešanu, un kopējās izmaksas saruks. Salīdzinājumā ar 2008. gadu, kad tika apstipri...
Reaģējot uz GASO Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā iesniegto dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifa projektu, interesi par pieslēguma atļautās slodzes samazināšanu izrādījuši gan uzņēmumi, gan arī privātpersonas, meklējot iespējas efektivizēt pieslēgumus un tādējādi samazināt gaid...
...arifs nav mainījies kopš 2008. gada, kad bija viens uzņēmums – Latvijas Gāze, kas varēja veikt zināmas šķērssubsīdijas vienai vai otrai patērētāju grupai bez tarifu izmaiņām. Šobrīd, kad ir atsevišķs uzņēmums Gaso un mums ir savs peļņas un zaudējumu aprēķins, mums ir tikai viena funkcija – sadales sistēmas pakalpojumu nodrošināšana. Gaso nav iespēju veikt šķērssubsīdijas. Līdz šim 2008. gadā apstiprinātais tarifs bija balstīts tikai un vienīgi uz patērēto dabasgāzes apjomu. Šobrīd, kad Gaso ir uzņēmums, kuram 90% izmaksas ir fiksētas, mēs ...
...diena gatavošanai un par infrastruktūru līdz šim nemaksāja. Šiem patērētājiem gala rēķinā pieaugums būs. Lai arī mainīgā sadales maksājuma daļa samazināsies, taču tiks ieviesta fiksētā maksa - 1,77 eiro mēnesī. Patērētājiem, kas tērē līdz 1100 kubikmetriem mēnesī, atkarībā no patēriņa, rēķins pieaugs no 1,77 eiro līdz nullei. 1,77 eiro ir maksimālais pieaugums. Kopējā rēķina summa noteikti pieaugs «nulles» klientiem, kam tiek nodrošināts pieslēgums, bet kas dabasgāzi vispār nepatērē. Savukārt tiem, kas gāzi tērē vairāk, ne tikai ēdiena gatavošanai, bet arī apkurei, siltā ūdens sildīšana...
Daudzi Eiropas zinātnieki un sabiedrības aktīvistu grupas uzskata, ka Eiropas Savienība (ES) nav izturējusi kaitīgo izmešu samazināšanas “ugunskristības”, jo turpina atbalstīt meža koksnes dedzināšanu siltuma un elektrības iegūšanai. Par to liecina jūlija beigās publicētais atjaunotās At...
2021. gada sākumā tika publiskots jaunākais Žaka Delora institūta* ziņojums par “enerģētisko nabadzību” Eiropas Savienības (ES) valstīs. Tajā secināts, ka ap trīsdesmit miljoniem jeb ap 6% eiropiešu – cilvēku daudzums, kas līdzvērtīgs Ungārijas, Austrijas un Čehijas iedzīvotāju kop...
Plāno mazināt maksu par dabasgāzes sadali, bet noteikt fiksētu maksu par pieslēgumuGāzes sadales uzņēmums GASO Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) iesniedzis jaunu dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifa projektu, kas paredz samazināt dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifa main...
Saskaņā ar 2022. gada novembra sākumā publicēto organizācijas “Partnership for Policy Integrity” (PFPI) pētījumu Eiropas Savienība (ES) satraucošā ātrumā zaudē savus mežu resursus, un kurināmās koksnes ieguve ir galvenais šī zaudējuma cēlonis. Antirekords uz enerģētikas rēķina Pētījumā t...
Energoefektivitātes uzlabošanas padomi ikvienam gāzes lietotājam Energoefektivitātes problēmas kļūst īpaši aktuālas laikā, kad visu energoresursu, tajā skaitā dabasgāzes, cenas būtiski pieaug. Tomēr energoefektivitāte nav tikai maciņa biezuma un personīgās labklājības, bet arī zaļās nākotnes jautāju...
Akciju sabiedrība "Gaso" turpina skaidrot jauno dabasgāzes sadales tarifa projektu. Jaunais dabasgāzes sadales tarifa projekts sabiedrībā raisījis diskusijas, vai rēķins gala lietotājiem samazināsies, kā līdz šim solīts līdz ar dabasgāzes tirgus atvēršanu, vai tomēr pieaugs. Cik izsvērts ir jaunais tarifu projekts – GASO valdes priekšsēdētāju Ilzi Pētersoni-Godmani šorīt izvaicāja RĪTA PANORĀMA, bet vakar GASO vadība tikās ar biedrības "Zemnieku saeima&q...
Igaunijas un Somijas zemūdens gāzesvada „Balticconnector” komerciālās izmantošanas pirmais mēnesis pierādījis, ka, neraugoties uz skepsi, Igaunijas, Latvijas un Somijas reģionālā dabasgāzes tirgus darbības sākums ir bijis ne tikai veiksmīgs, bet arī daudzsološs. Caur „Balticconnect...
... sistēmas pakalpojuma tarifu projekts ir rūpīgi izsvērts un pārdomāts solis.Kopējā rēķina summa noteikti pieaugs “nulles” klientiem, kam tiek nodrošināts pieslēgums, bet kas dabasgāzi vispār nepatērē. Mājsaimniecībām, kas dabasgāzi patērē ēdiena gatavošanai, atkarībā no patēriņa, rēķins pieaugs no 1,77 eiro līdz nullei. Savukārt tiem, kas gāzi tērē vairāk, ne tikai ēdiena gatavošanai, bet arī apkurei, siltā ūdens sildīšanai utt. vienā brīdī tarifa mainīgās daļas samazināšana kompensēs fiksētās maksas ieviešanu, un kopējās izmaksas saruks. AS “Gaso” mājaslapā ir pieejam...
Reaģējot uz iedzīvotāju lielo interesi par jaunajiem dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem un to piemērošanas kārtību, dabasgāzes sadales operators AS “Gaso” atklājis jaunu informatīvo tālruni – 67369938. Patērētājiem aktuālākie ir jautājumi par jaunajiem dabasgāzes sada...
Jaunie tarifi savā ziņā būs kā dabasgāzes sadales tīkla audits, kas ļaus sakārtot un uzlabot gāzapgādes sistēmu kopumā, sarunā ar Guntaru Gūti uzsver a/s GASO valdes priekšsēdētāja Ilze Pētersone-Godmane Kādas ir galvenās izmaiņas, kas skars gāzes patērētājus (mājsaimniecības) no nākamā gada 1. janv...
AS „Gaso” valdes priekšsēdētāja Ilze Pētersone-Godmane: man ir svarīgi virzīt nozares attīstības dinamiku Aizvadītā gada decembrī darbu uzsāka Latvijas dabasgāzes sadales sistēmas operators (SSO) AS „Gaso”. Par jaunā uzņēmuma valdes priekšsēdētāju iecelta bijusī Iekšlietu min...
Covid-19 pandēmijas ietekmē dažādās Eiropas valstīs tiek ieviesti atšķirīgi ekonomikas un enerģētikas sektora atveseļošanas pasākumi. Šādus pasākumus, turklāt dabasgāzes nodokļu jomu skarošus, izstrādājusi arī mūsu kaimiņvalsts Igaunija. Sākot ar 2020. gada 1. maiju, akcīzes nodokļa likme dab...
... savulaik bija viens uzņēmums a/s Latvijas gāze, pašlaik tā vietā ir trīs. Bez tam vienotā uzņēmumā bija iespējas īstenot šķērssubsīdijas viena vai otras patērētāju grupas atbalstam bez tarifu pārskatīšanas. Šobrīd gāzes sadales sistēmas operators ir Gaso, kuram ir savs peļņas zaudējumu aprēķins un kuram nav nekādu šķērssubsīdiju iespēju.Jāņem vērā, ka kopš 2008.gada, kad apstiprināti vecie sadales sistēmas tarifi, tie bija atkarīgi no dabasgāzes patēriņa apjoma, kurš šo gadu laikā ir samazinājies par gandrīz 30%. Taču sadales sistēmā vairāk nekā 90% izmaksu ir fiksētas un nav atkarīgas no...
Eiropas Savienības (ES) ambiciozie mērķi enerģētikas dekarbonizācijas – un tātad klimata pārmaiņu ierobežošanas – jomā gan vidējā, gan ilgā termiņā nav sasniedzami tikai uz kurināmā diversifikācijas un ēku energoefektivitātes paaugstināšanas rēķina. Ir nepieciešams pievērst pastiprinātu ...
Gāzes apkure, neraugoties uz pašreiz vērojamo relatīvi augsto resursu cenu līmeni, ir viens no ilgtspējīgākajiem mājokļa apsildes risinājumiem, kas jau tuvākajā nākotnē pavērs iespēju arī zaļo jeb atjaunojamo gāzu ienākšanai mūsu ikdienā un praktiski katrā mājā. Tāpat mūsdienīgi un efektīvi gāzes ap...