Jumiķu ģimene: Jau pieci gāzenieki. Turpinājums sekos…

Vien divus gadus pēc dabasgāzes ienākšanas Latvijā, 1964. gadā, aizsākās Alfona Jumiķa darba gaitu vēsture gāzes nozarē. Tā sākās Rīgas starprajonu gāzes saimniecības ražošanas ekspluatācijas pārvaldes Siguldas gāzes saimniecības montāžas ekspluatācijas iecirknī atslēdznieka amatā.

Dažus gadus vēlāk iecirkņa meistars, tad inženieris, no 1975. gada jūlija iecelts par tobrīd jau Siguldas sašķidrinātās gāzes montāžas ekspluatācijas kantora priekšnieku. Tolaik gāzes balonu lietotāju skaits ātri auga. Lai straujāk noritētu lauku gazifikācija, 1981. gadā Alfons Jumiķis pāriet darbā uz kolhozu “Ezerciems” par galveno inženieri (jāpiebilst, ka Jumiķu vieta tukša nepaliek – ap šo laiku kantorī sāk strādāt un vairākus gadus par autovadītāju nostūrē Alfona tēvs Vilhelms).

1983. gada februārī Alfons atgriežas Siguldas kantora priekšnieka amatā. 1989. gadā Sigulda saņem dabasgāzi. Sākas aktīva gāzesvadu izbūve un lietotāju pieslēgšana. Alfons Jumiķis devis lielu ieguldījumu Siguldas gazifikācijas plānošanā un organizēšanā, savulaik attīstot sašķidrinātās gāzes tīklu un vēlāk pārejot no balonu gāzes uz dabasgāzes tīklu izbūvi. Alfona gāzenieka stāžs līdz pat pensionēšanās brīdim bija 37 gadi.

Lielāko daļu sava mūža Alfons Jumiķis aktīvi iesaistījies Siguldas novada sabiedriskajā dzīvē, ir ieguvis Siguldas goda novadnieka apbalvojumu par ieguldījumu novada attīstībā.

 

Alfona meitai Beatrisei Zeilai no agras bērnības ļoti patika viesoties tēta darbā, tāpēc nevienu nepārsteidza, ka 1993. gadā viņa kļuva par Alfona vadītā iecirkņa datu apstrādes operatori. Viņas pirmie darba pienākumi bija vadīt kartona kartiņās komunālo gāzes lietotāju patēriņu. Viņas darba stāžs gāzes nozarē arī ir iespaidīgs – nākamgad apaļi 30 gadi. Mainīt darbu Beatrise neplāno, viņai patīk strādāt ar cilvēkiem un iespēja tiem palīdzēt.

Arī Beatrises vīrs Oskars kopš 2010. gada strādā Siguldas filiālē par atslēdznieku. Labi noderēja iepriekš iegūtā automehāniķa profesija, jo atslēdzniekiem pašiem jāuzrauga savas darba mašīnas tehniskais stāvoklis, ko Oskars lieliski pieprot. Kopā ar Beatrisi Oskars labprāt piedalās visos uzņēmuma pasākumos – sporta spēlēs, svētkos, kā arī brauc Cēsu iecirkņa rīkotajās ekskursijās.


Šķetinot radurakstus, nevar nepiebilst, ka Oskara mamma Marija un tēvs Dainis arī savulaik ir strādājuši Siguldas gāzes uzņēmumā...

Kopš 1997. gada gāzes nozarē strādā arī Ilva Kārkliņa – tolaik Alfona brāļa dēla sieva. Tieši Alfons ieteica viņai šo darba vietu. Ilva sāka strādāt par dispečeri, tad par tehniķi, bet šobrīd ir klientu administratore. Ilva labprāt pieņem izaicinājumus. “Kas padara šo darbu interesantu? - Iet laikmetam līdzi, iesaistīties pārmaiņās, ko piedzīvo uzņēmums, un iespēja veidot tā nākotni” –– tā Ilva. Ilva ir kaislīga skrējēja-ultramaratoniste! Tieši “izdzīvošanas” skrējienos, piemēram, 107 km skrējiensoļojumā Rīga-Valmiera, izcīnītas augstas vietas savā vecuma grupā!

2014. gadā lielajai Jumiķu gāzes dinastijai pievienojās Ilvas dēls Roberts Jumiķis. Tobrīd ilgu palikšanu gāzes uzņēmumā viņš neplānoja – vien pastrādāt pusotru gadu, aizvietojot darbinieci, kas devās bērna kopšanas atvaļinājumā. Bet nu jau darba stāžs ir septiņi gadi. Iegūts maģistra grāds RTU. Šobrīd viņš strādā par gāzes uzskaites inženieri. Šogad Roberta ģimenei ir liels notikums. Sirsnīgi apsveicam Robertu ar dēliņa Augusta piedzimšanu, un, kas zina, varbūt nākotnē arī viņš pievienosies lielajai Jumiķu gāzenieku saimei.

Atpakaļ