Zviedrijā paplašinās kodolstaciju izvietošanas reģionus

Zviedrijas valdība ierosinājusi veikt grozījumus likumā, kas ierobežo kodolreaktoru skaitu un atrašanās vietas. Tie ļaus būtiski paplašināt valsts kodolstaciju izvietojuma ģeogrāfiju. Likuma grozījumu apspriešanas periods ilgs trīs mēnešus, pēc kuriem tiks pieņemts galīgais lēmums par jaunām mazo un lielo kodolstaciju būvniecībai piemērotām vietām.

 

Spēkā no 2024. gada

Paredzams, ka likuma grozījumi nonāks Zviedrijas parlamentā jau vasaras beigās un varētu stāties spēkā jau 2024. gada martā. Šobrīd likums paredz, ka kopumā valstī drīkst darboties tikai desmit kodolreaktori, kas izvietoti trīs vietās – Forsmarkā, Oskarshamnā un Ringhalsā. Uz 2023. gada sākumu gan trijās minētajās vietās kopā darbojās vien seši kodolreaktori.

 

Pagarināts darbības laiks un jaunas stacijas

Tā kā Zviedrijas kodolstacijās tiek saražoti ap 40% no visas valsts elektrības, gandrīz visu staciju darbināšanas periods, neraugoties uz “zaļo” iebildumiem, ir pagarināts vismaz līdz 2045. gadam. Tāpat zviedri uzskata, ka lietderīga būtu arī jaunu kodolstaciju būve tajos valsts rajonos, kur tas būtu ekonomiski visizdevīgāk. Turklāt netiek spriests vien par lielo kodolstaciju būves iespējām nākotnē – tāpat norit spraigas diskusijas par vairāku mazas jaudas kodolreaktoru būvniecības lietderīgumu Zviedrijā.

 

59% pret 8%

Par labu kodolenerģētikas tālākai attīstībai izsakās arī arvien lielāks skaits zviedru. Tā 2022. gada beigu aptaujas dati liecina, ka 59% zviedru saka “jā” ne tikai esošo kodolstaciju tālākai izmantošanai, bet arī jaunu staciju būvei. Un tikai 8% aptaujāto iestājās par to, lai visas kodolstacijas tiktu slēgtas iespējami drīz. Atgādinām, ka pēdējie Zviedrijas kodolreaktori – Forsmarkas stacijas 3. reaktors un Oskarshamnas 3. reaktors – tika nodoti ekspluatācijā pirms gandrīz četrdesmit gadiem, 1985. gadā, un arī šobrīd ražo elektrību.
Lai gan Baltijas valstīs, īpaši Igaunijā, tiek aktīvi spriests par mazas jaudas kodolstaciju būvniecību, pagaidām kodolenerģētikas sektora likumdošanas bāze, tajā skaitā staciju iespējamo atrašanās vietu uzskaitījums, netiek veidots.   

 


Enerģētikas aktualitātes ir GASO veidota rakstu sērija par enerģētikas aktualitātēm Latvijā, Baltijā un visā Eiropā.

Atpakaļ