Vācija pirmā starp ES valstīm izstrādā oglekļa uztveršanas un noglabāšanas stratēģiju

Vācija jau šogad plāno kļūt par pirmo Eiropas valsti, kurā izstrādāta un pieņemta oglekļa uztveršanas un noglabāšanas (CCS) stratēģija. Tā, pēc nozares likumdevēju domām, ļaus valstij sasniegt ambiciozo zaļās politikas mērķi – kļūt oglekļa neitrālai jau 2045. gadā.


 

30 miljoni tonnu trīspadsmit gados

Prognozes liecina, ka līdz 2045. gadam vien Vācijā būs jāuztver, jātransportē, atkārtoti jāizmanto vai jāiznīcina aptuveni 30 miljoni tonnu oglekļa dioksīda (CO2). Tāpēc stratēģija, kas vērsta ne tikai uz rūpniecību, bet arī transporta un mājsaimniecību sektoru, būs gan teorētisks dokuments, gan arī praktiska ceļa karte. Tajā plānots iezīmēt pat iespējamo CO2 uztveršanas mezglu punktu un izmantošanas centru atrašanās vietas, kā arī CO2 transportēšanas cauruļvadus.

 

Zems atbalsts un tikai viens pilotprojekts  

Vācijas sabiedrībā CCS atbalsts vienmēr ir bijis zems, jo īpaši tāpēc, ka šī tehnoloģija bieži minēta kontekstā ar veco akmeņogļu un brūnogļu spēkstaciju darbības perioda pagarināšanu. Tā savulaik līdz jauno CCS projektu apstiprināšanas termiņa beigām 2016. gadā Vācijā bija pieteikts un uzbūvēts tikai viens šāds demonstrācijas projekts. Savukārt pēc 2016. gada jaunus projektu pieteikumus nevarēja iesniegt, kas arī šobrīd nozīmē faktisku CCS būvniecības aizliegumu.

 

Nekur nepazudīs, jo ir vajadzīgs

Eksperti uzsver, ka arī nākotnē, kad pieaugs zaļās enerģijas izmantošana un elektrifikācija, joprojām būs daudz rūpniecisko procesu CO2 izmešu, konkrēti kaļķu, cementa vai tērauda rūpniecībā. Ogleklis ir sākumpunkts arī daudziem svarīgiem ķīmiskās rūpniecības produktiem, un tāpēc no tā racionālas apsaimniekošanas neizvairīsies neviena Eiropas valsts.
Baltijas valstīs pagaidām CO2 uzglabāšanas un pārvaldības stratēģijas izstrādātas nav, lai gan Latvijā ir visai liels CO2 noglabāšanas potenciāls pazemē – porainajos smilšakmens slāņos.

 


Enerģētikas aktualitātes ir GASO veidota rakstu sērija par enerģētikas aktualitātēm Latvijā, Baltijā un visā Eiropā.

Atpakaļ