“Gandrīz nulles enerģijas” ēku būvniecības līderi ES – Francija un Beļģija

Kopš 2021. gada sākuma Eiropas likumdošana nosaka, ka visām jaunajām ēkām ir jāatbilst “gandrīz nulles” enerģijas patēriņa standartam – jāpatērē tikai mazliet vairāk elektrības un siltuma nekā iespējams saražot uz vietas. Tomēr reti kurai Eiropas Savienības (ES) valstij līdz šim ir patiesi labi veicies ar šīs prasības izpildi.


Līderu sasniegumi

Saskaņā ar Eiropas ēku veiktspējas institūta jaunāko pētījumu līderes šajā jomā ir Francija un Flandrijas reģions Beļģijā. Francijā gandrīz visas jaunbūvētās un apmēram divas trešdaļas renovēto ēku jau šobrīd atbilst “gandrīz nulles” enerģijas patēriņa standartam. Savukārt Flandrija ir ES absolūtais līderis daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes jomā – šeit visas jaunbūvētās dzīvojamās mājas un vairāk nekā 90% renovēto ēku atbilst “gandrīz nulles”, bet ap 10% – vēl augstākam enerģijas standartam.


Saule, siltumsūkņi un “zaļās” gāzes apkurei

Flandrijai ir arī labākie panākumi ES valstu vidū “zaļās” enerģijas ražošanas avotu iekļaušanā jauno ēku projektos. Tā šobrīd deviņas no desmit jaunbūvētajām šī reģiona ēkām aprīkotas vai nu ar saules paneļiem vai kolektoriem, siltumsūkņiem vai pasīvo saules gaisa dzesēšanas sistēmu. Savukārt katrā desmitajā projektā apkures vajadzībām izmanto vai tuvākajā nākotnē paredzēts izmantot gāzes apkures katlus, kuros tiks dedzinātas tādas “zaļās” gāzes kā biometāns un pat ūdeņradis.
Arī Francijā visas “zaļās” tehnoloģijas ēkās ir ļoti izplatītas, lai gan šajā valstī vislielāko popularitāti guvušas tieši saules elektrības iekārtas un kombinētās siltumsūkņu un saules siltumenerģijas sistēmas.

 

Progress tomēr ir pārāk lēns

Diemžēl, kā atzīts pētījumā, “gandrīz nulles” enerģijas patēriņa standarta ieviešana ES ēku sektorā norit daudz lēnāk nekā cerēts. Pat Flandrijā un Francijā, nemaz nerunājot par citām pētījuma aptvertajām valstīm – Vāciju, Itāliju, Poliju un Spāniju, jauno ēku energoefektivitāte un “zaļās” enerģijas izmantošanas aptvērums kopumā sasniedz vien mazliet vairāk nekā 50%. Baltijas valstis šajā pētījumā netika iekļautas, tomēr ir pamats uzskatīt, ka Latvija, Lietuva un Igaunija ēku energoefektivitātes uzlabošanā un “zaļās” enerģijas ienākšanā jaunajās ēkās vēl atpaliek no Eiropas ēku veiktspējas institūta analizētajām valstīm.

 


Enerģētikas aktualitātes ir GASO veidota rakstu sērija par enerģētikas aktualitātēm Latvijā, Baltijā un visā Eiropā.

Atpakaļ