Eiropas zinātnieki iemācījušies “savaldīt zibeni” ar lāzeru

Pirmo reizi pasaulē zinātniekiem, pateicoties ātri iedarbīgam lāzeram, ir izdevies “kontrolēt zibens ceļu debesīs” – proti, novadīt zibens spērienu tur, kur norāda lāzera stars. Nākotnē šo unikālo tehnoloģiju varēs izmantot, lai aizsargātu ēkas un infrastruktūras objektus no bojājumiem pērkona negaisa laikā.


Lāzers par 2 miljoniem

Eksperimentu veica divdesmit piecu Eiropas zinātnieku grupa 2 miljonus eiro vērtā projekta “Laser Lightning Rod (LLR)” ietvaros. Zinātnieki vēlējās pārbaudīt, vai pietiekami intensīvs lāzera stars var darboties tāpat kā metāla zibensnovedējs, un šim nolūkam tika izveidots lieljaudas lāzers, kas spēj izšaut 1000 augstas enerģijas impulsus sekundē.


Sargā bēdīgi slaveno torni

Lai pierādītu, ka lāzers patiesi spēj “pārķert un novirzīt” zibeni, tas tika uzstādīts Santis telekomunikācijas torņa, kas atrodas Šveices Alpos, tuvumā. Šis tornis ir bēdīgi slavens ar to, ka  zibens tajā trāpa aptuveni 100 reizes gadā. Vairāk nekā desmit nedēļu novērojumu un ap sešām stundām ilgu pērkona negaisu laikā no 2021. gada jūlija līdz septembrim torni skāra vismaz 16 zibens spērieni, taču jaunajai lāzera tehnoloģijai automātiskā režīmā izdevās neitralizēt divpadsmit no tiem.

 

Palīdzēs sargāt lielus objektus

Pašlaik pasaulē visizplatītākā pretzibens aizsardzība ir zibensnovedējs: daudzus metrus garš metāla stabs ar zemējumu. Tiesa, tā ierobežotā augstuma dēļ metāla zibensnovedēju nevar izmantot, lai aizsargātu lielas teritorijas, piemēram, lidostas un raķešu palaišanas platformas. Taču tās droši var aizsargāt jaunā lāzera zibens pārtveršanas tehnoloģija. Arī Baltijas valstīs zibensaizsardzību nodrošina dažādi risinājumi. Latvijā, piemēram, zibensaizsardzības sistēmas projektē, balstoties uz Latvijas būvnormatīvā “Ēku iekšējā elektroinstalācija” noteikto ēkas zibensaizsardzības līmeni vai atbilstoši piemērojamiem standartiem, kurus nākotnē varētu papildināt arī regulējums attiecībā uz lāzera zibensaizsardzības tehnoloģijām.

 


Enerģētikas aktualitātes ir GASO veidota rakstu sērija par enerģētikas aktualitātēm Latvijā, Baltijā un visā Eiropā.

Atpakaļ